Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù em đã hết sức cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện các nội dung đặt ra. Tuy nhiên, chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý từ các thầy cô. Qua đây, em cũng xin đề xuất một vài ý kiến để tiếp thục phát triển đề tài:

  • Tiếp tục thử nghiệm chương trình với các nguồn dữ liệu video khác, ở các vị trí khác nhau và thời điểm khác nhau, trong các điều kiện thời tiết khác nhau để có những đánh giá sâu sắc hơn về giải pháp đã đề ra thực hiện.
  • Một trong các vấn đề thường phải đề cập giải quyết đó là xử lý bóng, chồng lấn giữa các xe khi có sự xuất hiện của bóng xe di chuyển song song cùng với xe.
  • Nghiên cứu áp dụng thêm một số mô hình toán học vào xử lý optical flow loại bỏ nhiễu, nâng cao độ chính xác khi ước lượng vận tốc, mật độ dòng giao thông.