Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, theo Thông báo số 90/TB-ĐH GTVT ngày 29 tháng 01 năm 2021, nhà trường triển khai giảng dạy-học tập trực tuyến (online) với các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp của các bậc, hệ đào tạo theo thời khóa biểu đã công bố, áp dụng từ ngày 01/02/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Sau đây là hướng dẫn sử dụng MS Teams và phương pháp dạy và học trực tuyến.

1. Hướng dẫn sử dụng MS Teams dành cho giảng viên (GV) và sinh viên (SV) Trường Đại học GTVT trong dạy và học trực tuyến. 

Tài liệu hướng dẫn cho GVnhấn vào đây

Tài liệu hướng dẫn cho SV: nhấn vào đây

Tài liệu hướng dẫn cho Học viên cao học: nhấn vào đây

2. Phương pháp giảng dạy trực tuyến theo chuẩn đầu ra: Xem tại đây

 

3. Hỗ trợ thêm cho SV 
3.1. Hướng dẫn cho SV tham gia học trực tuyến

https://youtu.be/rwgA_UsdVnI

3.2. Bài tập, bài kiểm tra đánh giá trên MS Teams
https://youtu.be/XdoykaGb96c

4. Hỗ trợ thêm cho GV
4.1. Truy cập và chuẩn bị cho lớp học
https://youtu.be/sbM82QzObgA
Truy cập, chuẩn bị bài giảng và học liệu trực tuyến, thêm SV, GV,....
4.2. Tạo và quản lý giờ học trực tuyến trên MS Teams
https://youtu.be/QoCdnJHtV1s
Hướng dân về quản lý giờ học, phân quyền trong lớp học, bảng trắng, bài tập, kết thúc buổi học với toàn bộ người tham gia..
4.3. Tạo bài tập, bài kiểm tra đánh giá trên MS Teams, MS Forms
https://youtu.be/XdoykaGb96c
https://youtu.be/BBZGSN_rsL4
Hướng dẫn tính năng bài tập, đánh giá chấm điểm tự động,...
4.4. Kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến theo chuẩn đầu ra
https://frama.link/UTCElearning3

Kinh nghiệm tổ chức dạy và học trực tuyến, nâng cao chất lượng theo chuẩn đầu ra

5. Kênh hướng dẫn trao đổi trên MS Teams, FB,...
- Nhóm Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho Giảng viên: mã nhóm oauijjj
- Nhóm Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho Sinh viên: mã nhóm fpgmml2
- Kênh FB: https://www.facebook.com/utcelearning

Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC

ĐT: 024.32444439; elearning@utc.edu.vn

Web: elearning.utc.edu.vn