TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Số: 01 /TB-VMT&ATGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  

        Hà Nội, ngày  20 tháng  6 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG (2004 – 2014)

 

 
   

 

Kính gửi:       -  Các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và sinh viên Viện Môi

                         trường và An toàn Giao thông

                                     -  Các tổ chức và cá nhân liên quan

         Viện Môi trường và An toàn Giao thông, trước đây là Viện Khoa học và Môi trường Giao thông, được thành lập theo quyết định số 754/QĐ-TCCB ngày 28/6/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vân tải, là đơn vị đầu tiên được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học hệ chính quy về lĩnh vực môi trường giao thông và an toàn giao thông. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, các thế hệ thầy, trò Viện Môi trường và An toàn Giao thông đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và an toàn giao thông, uy tín chuyên môn ngày càng được khẳng định và nâng cao.

        Nhân dịp 10 năm thành lập (2004 - 2014), được sự đồng ý của Nhà trường, Viện Môi trường và An toàn Giao thông sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trong các ngày từ 17- 23/11/2014 tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Đây là dịp để các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và sinh viên của Viện và các cá nhân, đơn vị liên quan có điều kiện gặp gỡ thân mật, giao lưu, chia sẻ và đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho chiến lược phát triển đào tạo và nghiên cứu của Viện trong những năm tiếp theo.

       Ban tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Môi trường và An toàn Giao thông xin trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và sinh viên của Viện và các tổ chức, cá nhân nhiệt tình ủng hộ và tham gia các chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện.

         Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp.

 

 

    T/M BAN TỔ CHỨC

      VIỆN TRƯỜNG

(Đã ký)

                           TS. NGUYỄN TUẤN ANH

         PS: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính mong các quý vị đại biểu đăng ký tham gia các nội dung hoạt động kỷ niệm trước ngày 30/9/2014 (kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trước ngày 30/10/2014). Thông tin chi tiết xin liên hệ với:

- Cao Quang Khải - Chủ tịch Công đoàn Viện - Điện thoại: 0912 374 999

- Ngô Quang Dự - Bí thư Liên chi Đoàn Viện -   Điện thoại: 0904 861 468

- E-mail: mtatgt.utc@gmail.com