BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Huỳnh Thị Yến Thảo

Đề tài: Nghiên cứu rủi ro dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngành: Quản lý xây dựng;                Mã số: 9580302

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Phòng 101 - Nhà A5 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!