BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Nguyễn Thị Hậu

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ngành: Quản lý xây dựng;                Mã số: 9580302

Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng 101 - Nhà A5 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!