BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Nguyễn Việt Phương

Đề tài: Nghiên cứu luận cứ phát triển BRT (BUS RAPID TRANSIT) tại thành phố Đà Nẵng.

Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải;           Mã số: 9840103

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng 101 - Nhà A5 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

                Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!