BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Phan Nguyễn Hoài Nam

Đề tài: Nghiên cứu dự báo phân bổ nhu cầu đi lại theo phương thức vận tải trong các đô thị Việt Nam.

Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải;            Mã số: 9840103

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Phòng 101 - Nhà A5 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).