BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Trần Thị Lý

Đề tài: Nghiên cứu ứng xử cắt của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;              Mã số: 9580206

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!