BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Nguyễn Xuân Tuấn

Đề tài: Nghiên cứu hệ thống lái Steer by wire điện tử - thủy lực.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực;               Mã số: 9520116

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng 101 - Nhà A5 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!