BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Vũ Văn Hiệp

Đề tài: Xác định nhu cầu sức kéo cho đường sắt quốc gia Việt Nam giai đoạn năm 2021 đến năm 2030.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực;                       Mã số: 9520116

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 08 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

           (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!