BTC cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực đến từ Sinh viên trong toàn trường bất chấp những trở ngại, khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra. Bắt đầu từ ngày hôm này 12/08 cho đến hết 12h00 ngày 25/08/2021 sẽ là thời gian bình chọn, chia sẻ các Clip dự thi.

Giải sẽ được trao cho các đội có lượng người tiếp cận thực tế nhiều nhất (theo thống kê của Facebook)

Dưới đây là các CLip đã vượt qua vòng sơ loại và được tham dự thi.

[❣️] Mã số bài dự thi: 01
[❣️] Khoa: Cơ khí
[❣️] Đại diện: Lê Hữu Nguyên

Link bình chọn: SBD 01


[❣️] Mã số bài dự thi: 03
[❣️] Khoa: Công trình
[❣️] Đại diện: Lê Đức Anh
Link bình chọn: SBD 03


[❣️] Mã số bài dự thi: 04
[❣️] Khoa: Công trình
[❣️] Đại diện: Đoàn Việt Trung

Link bình chọn: SBD 04


[❣️] Mã số bài dự thi: 05
[❣️] Khoa: Vận tải kinh tế
[❣️] Đại diện: Ngô Thị Hằng
Link bình chọn: SBD 05  


[❣️] Mã số bài dự thi: 06
[❣️] Khoa: Vận tải kinh tế
[❣️] Đại diện: Phan Thị Lan Anh
Link bình chọn: SBD 06  


[❣️] Mã số bài dự thi: 07
[❣️] Khoa: Vận tải kinh tế
[❣️] Đại diện: Nguyễn Thị Hồng Hạn
Link bình chọn: SBD 07  


[❣️] Mã số bài dự thi: 08
[❣️] Khoa: Kỹ thuật xây dựng
[❣️] Đại diện: Tô Văn Dũng
Link bình chọn: SBD 08


[❣️] Mã số bài dự thi: 09
[❣️] Khoa: Công trình
[❣️] Đại diện: Trần Kim Long
Link bình chọn: SBD 09


[❣️] Mã số bài dự thi: 10
[❣️] Khoa: Vận tải kinh tế
[❣️] Đại diện: Nguyễn Thị Vi
Link bình chọn: SBD 10


[❣️] Mã số bài dự thi: 11
[❣️] Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải
[❣️] Đại diện: Trần Quốc Khánh
Link bình chọn:  SBD 11


[❣️] Mã số bài dự thi: 12
[❣️] Khoa: Khoa học cơ bản
[❣️] Đại diện: Trần Hữu Ân
Link bình chọn: SBD 12


[❣️] Mã số bài dự thi: 13
[❣️] Khoa: Quản lý xây dựng
[❣️] Đại diện: Vũ Thị Thuỳ Giang
Link bình chọn: SBD 13


[❣️] Mã số bài dự thi: 14
[❣️] Khoa: Công nghê thông tin
[❣️] Đại diện: Nguyễn Thị Hoa
Link bình chọn: SBD 14


[❣️] Mã số bài dự thi: 15
[❣️] Khoa: Vận tải kinh tế
[❣️] Đại diện: Lê Thị Thường

Link bình chọn: SBD 15

Nguồn: Trường Đại học Giao thông vận tải