Hiện đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thực hiện các dự án như sau:

- Kỹ sư trắc địa/ chuyên viên (cán bộ) phòng kỹ thuật - công nghệ: Số lượng 05

- Kỹ sư điện/ chuyên viên (cán bộ) phòng kỹ thuật - công nghệ: Số lượng 03

- Kỹ sư xây dựng/ chuyên viên (cán bộ) phòng kỹ thuật - công nghệ: Số lượng 03

- Kỹ sư xây dựng CTGT, thủy lợi/ chuyên viên (cán bộ) phòng kỹ thuật - công nghệ: Số lượng 03

- Cử nhân: Luật, hành chính, văn thư lưu trữ, lao động xã hội, kinh tế...chuyên viên (cán bộ) làm việc tại văn phòng công ty: Số lượng: 03

chi tiết xem file đính kèm