Công ty CP Xi măng Hạ Long cần tuyển dụng nhân sự như sau:

- Kỹ sư cơ khí 07 người

- Kỹ sư/ cao đẳng công nghệ vật liệu silicat, cử nhân/ cao đẳng hóa học 03 người

- Cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh 03 người

- Cao đẳng/ trung cấp nghề: Điện/ điện tử 05 người; cơ khí/ hàn 05 người (hoặc nghề vận hành thiết bị sản xuất xi măng) vận hành xe xúc lật 01 người.

Chi tiết xem file