Từ ngày 21/04/2022 – 25/04/2022, tại Trường Đại học Giao thông vận tải diễn ra Cuộc họp “4th International Meeting of Fraction Project’ triển khai Dự án “Phát triển các chương trình đào tạo giảng viên theo định hướng tương lai bằng các phương pháp sáng tạo cho các trường đại học Châu Á thế hệ mới”. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Giáo dục, Thông tin truyền thông và Văn hóa Châu Âu (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA).

Cuộc họp diễn ra bằng hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự điều phối của Trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław (Ba Lan), với sự có mặt có 20 đại biểu đại diện cho 12 Trường thành viên trong Dự án đến từ các quốc gia Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam.

Dự án nhằm mục đích mang đến cơ hội để tăng cường đào tạo năng lực sư phạm cho giảng viên theo phương pháp sáng tạo. Giảng viên được đào tạo và được công nhận thực hành nghề nghiệp chất lượng cao thông qua phát triển chương trình đào tạo (1 năm) với phương pháp giảng dạy đổi mới, nâng cao năng lực sư phạm trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Dự án được thực hiện sẽ cho phép giảng viên đáp ứng với môi trường giáo dục và xã hội ngày càng hiện đại, phức tạp và đa dạng, bằng cách cung cấp kinh nghiệm giảng dạy và học tập hiệu quả và sáng tạo trong lớp học để nâng cao chất lượng đào tạo của giảng viên.

 

Một số hình ảnh