Hưởng ứng cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2021” của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Cuộc thi Sinh viên Đại học Giao thông vận tải với ý tưởng khởi nghiệp (UTC Startup 2021).

     Cuộc thi là sân chơi cho sinh viên thể hiện khả năng đưa ra các giải pháp, ý tưởng và thực hành nghiên cứu một dự án có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của xã hội. Các đề tài xuất sắc nhất sẽ được Trường Đại học Giao thông vận tải lựa chọn, trao giải và đại diện cho Nhà trường tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2021” của Bộ Giáo dục và đào tạo.

     Tính từ thời điểm phát động (ngày 2/8/2021) đến khi kết thúc (15/9/2021) Ban tổ chức đã nhận được 12 đề tài dự thi.

     Ngày 28/9/2021, Nhà trường tổ chức đánh giá và lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất của cuộc thi. Hội đồng đánh giá được Nhà trường lựa chọn là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp. Bà Trần Thị Tố Loan – Cố vấn cao cấp của nhiều Dự án phát triển các tập đoàn; Ông Nguyễn Văn Tuyền – CEO Haybike, ông Đỗ Mạnh Hùng – CEO Nova EDU.

     Các nhóm đề tài trực tiếp trình bày ý tưởng khởi nghiệp với các chuyên gia theo hình thức online. Căn cứ vào đánh giá của chuyên gia về chất lượng các đề tài, Nhà trường sẽ công bố và trao giải cho các ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất.

 

 

Sinh viên trình bày ý tưởng khởi nghiệp