THÍ SINH LƯU Ý:
Tiêu chí phụ chỉ áp dụng với những thí sinh có tổng điểm xét tuyển vừa đúng bằng điểm trúng tuyển.
Vd: Với ngành kinh tế có điểm trúng tuyển bằng 25.00 nếu thí sinh được 25.01 điểm trở lên thì không cần quan tâm đến tiêu chí phụ !!!