Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, ngày 25/11/2021, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 và đối thoại giữa Ban giám hiệu với viên chức, người lao động.

     Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự trực tiếp tại cơ sở chính Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Long – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện các đơn vị chức năng liên quan, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Tham dự trực tuyến có PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng tại Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp Hồ Chí Minh, cùng đông đảo cán bộ viên chức nhà trường.

     Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội và nhà trường. Tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, Trường Đại học Giao thông vận tải đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, một số nhiệm vụ công tác vượt tiêu chí đề ra.

     PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Nhà trường báo cáo những nét chính kết quả công tác năm học 2020-2021 và một số định hướng hoạt động trong năm học 2021-2022.

     Về công tác đào tạo:  Đã cơ cấu lại các nhóm ngành tuyển sinh, thí điểm xét tuyển học bạ với một số nhóm chuyên ngành khó khăn về nguồn tuyển, thực hiện đồng thời 4 phương thức xét tuyển. Chủ động và linh hoạt trong tổ chức đào tạo, chuyển từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức thi học phần, bảo vệ đồ án tốt nghiệp trực tuyến, thực hiện việc giảm tải cho phù hợp với tình hình thực tế; kết quả tỷ lệ sinh viên thi đạt vòng đầu, tỷ lệ sinh viên khá, giỏi tăng so với năm học trước. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường giai đoạn 2016-2020… Một số tồn tại và hạn chế như tỷ lệ sinh viên nhận đồ án và công nhận tốt nghiệp còn chưa cao so với số sinh viên cuối khóa, công tác tự đánh giá chưa phản ánh rõ thực trạng chất lượng từng chương trình đào tạo, trong tổ chức thi trực tuyến vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

     Trong năm học 2021-2022 Nhà trường tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực của người học và nhu cầu xã hội, hoàn thiện quy chế đào tạo, hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN, triển khai các giải pháp tổ chức đào tạo thích ứng linh hoạt với dịch bệnh…

     Về công tác nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất: Tăng cường quản lý và đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, ban hành các quy định hướng dẫn, tổ chức thực hiện, phân cấp quản lý, khuyến khích công bố quốc tế có uy tín. Công tác xuất bản tạp chí khoa học được duy trì đều đặn, Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị KHCN lần thứ XXII, đã tổ chức và phối hợp tổ chức 24 hội thảo trong nước, quốc tế… Hoạt động NCKH của sinh viên giữ ở mức ổn định như các năm trước. Ngoài ra các công ty, trung tâm của Trường đã trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành và xã hội như: Sửa chữa mặt cầu Thăng Long, cầu treo dân sinh, BRT, vật liệu ở các vùng biển và hải đảo, điện tử bán dẫn, tự động hóa giao thông…

     Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học, tăng số lượng và nâng cao chất lượng các bài đăng trên các tạp chí khoa học của Trường để đưa Tạp chí vào danh mục ACI, hỗ trợ sản phẩm KHCN, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học.

     Về công tác tổ chức, quản lý, xây dựng độ ngũ: Đã triển khai thực hiện việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức, tiếp tục chủ trương không tuyển mới các vị trí việc làm mà chỉ điều chuyển nội bộ giữa các đơn vị. Đối với khối giảng viên chỉ tiếp nhận những sinh viên xuất sắc, những người có học hàm, học vị về công tác khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên còn một số mặt tồn tại như chưa hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường, xây dựng Đề án vị trí việc làm.

     Trong năm học 2021-2022, Nhà trường tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án tự chủ đại học, thực hiện thí điểm mô hình tự chủ khi có đủ điều kiện; xây dựng Phân hiệu theo mô hình phân cấp tự chủ cao.

     Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Tổ chức thực hiện thành công nhiều dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tòa nhà, giảng đường…; tiếp tục triển khai thực hiện dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm kết cấu công trình, đồng thời chuẩn bị dự án xây dựng Tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên.

     Về công tác đối ngoại, an ninh, trật tự: củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế trong điều kiện mới, thông qua việc đa dạng các hình thức hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. An ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn được quan tâm, không để xảy ra các việc xấu làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Nhà trường. Công tác giáo dục an ninh – quốc phòng cho sinh viên được thực hiện đúng quy định.

     Về công tác sinh viên: Việc đánh giá rèn luyện sinh viên được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng. Chế độ, chính sách với người học thực hiện đúng quy định; Nhà trường luôn tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên. Hội sinh viên và các CLB sinh viên hoạt động nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cũng như đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh.

     Về thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện đúng quy định, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích viên chức, người lao động, người học đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm chất lượng phục vụ của viên chức, người lao động với người học…

 

     Tiếp theo nội dung báo cáo của Hiệu trưởng, Hội nghị chuyển sang phần đối thoại giữa Ban giám hiệu với viên chức, người lao động. Nhiều ý kiến của các đơn vị được nêu ra tại Hội nghị:

     TS. Phạm Thanh Hà – Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học trình bày về công tác tổ chức kỳ thi trực tuyến kết thúc các học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022, trong đó Nhà trường đã cải tiến một số nội dung liên quan đến việc giao đề và thu bài theo định dạng PDF giúp giảm kích thước bài thi, thuận lợi hơn cho việc thu bài và chấm bài của giảng viên. Trong thời gian tới đây với chủ trương kết hợp  đào tạo trực tuyến và trực tiếp Nhà trường sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng đào tạo.

     PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng trình bày về các hoạt động của Phân hiệu, với những bước chuẩn bị cơ bản để đối phó với đại dịch Covid trong đó đặc biệt lưu ý tới việc động viên, ổn định tâm lý để sinh viên yên tâm học tập. Chuẩn bị phần mềm, nguồn học liệu phục vụ đào tạo, thi cử trực tuyến. Tăng cường tập huấn kỹ năng giảng dạy trực tuyến cho giảng viên. Các khó khăn của Phân hiệu về thiếu đội ngũ giảng viên trong thời gian tới đây khi trở lại đào tạo trực tiếp…

     Ý kiến của Th.S. Nguyễn Mai Anh – Trưởng phòng Tài chính kế toán về một số yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành, quản trị Usmart. Việc thay đổi, cập nhật thông tin của sinh viên trên hệ thống của Nhà trường.

     Ý kiến của PGS.TS.Vũ Tuấn Đạt -  Bộ môn Cơ khí ô tô về một số phát sinh trong việc tổ chức đào tạo thời gian tới khi Nhà trường kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến,.

     Ý kiến của TS.Nguyễn Thiết Lập -  Bộ môn Cơ khí ô tô về cách đánh giá tiêu chí rèn luyện sinh viên trong thời điểm thay đổi cách tổ chức đào tạo để đối phó với dịch bệnh

     Ý kiến của TS. Nguyễn Huy Hoàng - giảng viên Bộ môn Đại số về việc giao diện phần mềm phục vụ đào tạo trực tuyến chưa thân thiện, nên kết hợp đưa các thông tin về các chương trình đào tạo vào giao diện để góp phần quảng bá cho Nhà trường…

     Các ý kiến tại Hội nghị đã được Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chức năng tiếp thu và trả lời thỏa đáng.

 

Một số hình ảnh

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học

Toàn cảnh hội nghị

TS. Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Đào tạo đại học phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo nhà trường đối thoại với viên chức, người lao động