Với mục tiêu cùng nhau phát triển hợp tác về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, trao đổi học thuật, công bố khoa học và xuất bản; hợp tác khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương/ngành; hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện Tầm nhìn, Sứ mạng và Chiến lược phát triển của mỗi Trường.  Sáng 09/9/2022, tại thị xã Sa Pa – Lào Cai, nhóm 7 Trường Đại học kỹ thuật gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Giao thông vận tải; Trường Đại học Mỏ-Địa chất; Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã cùng nhau ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa 7 trường đại học kỹ thuật. Tham dự buổi Lễ có  PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các đồng chí là Hiệu trưởng, lãnh đạo của bảy trường thành viên trong nhóm. Tại buổi lễ,  các trường đã thống nhất ký bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác cụ thể dưới đây:

1. Đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chương trình nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo liên trường, liên ngành và liên vùng, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

2. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, liên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực sau đây (nhưng không hạn chế đối với các lĩnh vực khác): Khoa học cơ bản; khoa học về sức khỏe; khoa học trái đất; nông nghiệp và an ninh lương thực; robot; cơ khí chính xác; internet vạn vật; phân tích dữ liệu lớn; trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số; vật liệu tiên tiến; năng lượng tái tạo; bảo vệ môi trường và quản lý bền vững tài nguyên nước; kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng suất lao động, giao thông thông minh,…

3. Cho phép phối hợp sử dụng nguồn lực về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm của mỗi Trường phục vụ các hoạt động hợp tác chung về khoa học công nghệ; chia sẻ dữ liệu về khoa học công nghệ (chuyên gia, kết quả nghiên cứu khoa học, dữ liệu khoa học) trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định riêng của mỗi Trường.

4. Xây dựng và triển khai các hoạt động trao đổi học thuật, công bố khoa học và xuất bản, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, thực hiện chuyển đổi số, viết bài báo khoa học và công bố khoa học, kết nối chung hệ thống các Tạp chí KHCN của bảy Trường.

5. Phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mà một hoặc các Trường đề xuất.

6. Phối hợp, hợp tác với địa phương/bộ/ngành thực hiện các nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ, mang tính chiến lược nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu trong lễ ký kết, Hiệu trưởng của 7 trường đã có những chia sẻ về tiềm năng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo của đơn vị mình cùng những triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này giữa các trường trong nhóm. Hiệu trưởng các trường đại học đã khẳng định quyết tâm hợp tác, chia sẻ và kết nối nguồn lực để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của 7 trường lên tầm cao mới, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có thể ứng dụng và triển khai đối với bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp và các địa phương. Buổi lễ cũng đã nhận được những ý kiến định hướng, chỉ đạo của PGS.TS Hoàng Minh Sơn – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên tất cả các nội dung trong biên bản ghi nhớ hợp tác ở trên.