Kết quả xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

(theo phương thức xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp (tại Hà Nội), xét tuyển học bạ và xét theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2024 (tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh)