Chiều ngày 25/01/2024, tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên với mục tiêu phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.

UTC và ATM  ký kết thỏa thuận hợp tác

Tham dự Lễ ký kết, về phía Trường Đại học Giao thông vận tải có GS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Hoài Đức - Phó Hiệu trưởng, đại diện Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Phòng chức năng.

Về phía Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Hoàng Mạnh Tấn - Thành viên Hội đồng thành viên, ông Hồ Sỹ Tùng - Phó Tổng Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các Ban Kỹ thuật, Tổ chức cán bộ - Lao động, Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Tổng công ty, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay và Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay.
 
Toàn cảnh Lễ ký kết
 
Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đây là căn cứ để triển khai quan hệ hợp tác phát triển giữa VATM và UTC. Mỗi bên có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của mình phát triển mối quan hệ hợp tác theo từng lĩnh vực, loại hình đào tạo, phù hợp với các chức năng nhiệm vụ mỗi bên.
 
GS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT phát biểu
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng tin tưởng Trường Đại học GTVT với vai trò là cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực giao thông vận tải, cùng đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm thông qua hoạt động hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội và triển vọng cho cả hai bên, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải Việt Nam.
 

Ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM phát biểu

Tại Lễ ký kết, ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM nhấn mạnh: Là một trong ba bộ phận quan trọng cùng với Vận tải hàng không và Cảng hàng không cấu thành nên ngành Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hoà và hiệu quả cho các tàu bay dân dụng trên các vùng thông báo bay của Việt Nam. Bên cạnh đó, VATM phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội và các cơ quan quản lý không lưu của các nước trong khu vực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hoạt động bay không đúng theo kế hoạch hoặc vi phạm quy chế bay, giữ vững an ninh vùng trời Tổ quốc. VATM luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Lê Hoàng Minh mong muốn Trường Đại học Giao thông vận tải đồng hành cùng Tổng công ty trong quá trình nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên; cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao và phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đầu tư; từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động bảo đảm hoạt động bay, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của ngành giao thông vận tải và đất nước. VATM cam kết sẽ luôn tích cực phối hợp, góp phần định hướng đào tạo và cung cấp thêm các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ của nhà trường. 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Theo Thỏa thuận, nội dung hợp tác bao gồm: hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành; hợp tác nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CB-CNV của VATM; hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và hợp tác trong tư vấn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng.

Cụ thể, thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác giáo dục, đào tạo, hằng năm, VATM sẽ tiếp nhận sinh viên của UTC đến thực tập tại VATM theo đề xuất của UTC và nhu cầu thực tế của VATM. VATM sẽ cử cán bộ phối hợp giới thiệu về lĩnh vực chuyên môn và các cơ hội việc làm tại VATM tới các sinh viên của UTC dưới nhiều hình thức. Hai bên sẽ tham gia phối hợp xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo cho sinh viên tại một số Khoa của UTC phù hợp với định hướng việc làm tại VATM.

Tận dụng ưu thế về cơ sở vật chất, chuyên ngành đào tạo và nguồn nhân lực của UTC để đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của VATM, UTC sẽ tiếp nhận và đào tạo hệ đại học, sau đại học cho cán bộ, nhân viên của VATM theo nhu cầu; đồng thời, đào tạo nâng cao năng lực trong quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng.

Hai bên thống nhất sẽ phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học, các đề án, dự án chuyên ngành quản lý bay sử dụng quỹ Khoa học và Công nghệ của VATM, chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của VATM. Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng các Tiêu chuẩn cơ sở cho các hệ thống, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành quản lý bay để ứng dụng vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của VATM.

Đặc biệt, tận dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tư vấn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, UTC sẽ hỗ trợ tư vấn cho các dự án đầu tư, xây dựng của VATM và cử các chuyên gia để hỗ trợ, hoặc tham gia triển khai các dự án đầu tư, xây dựng của VATM.

Thoả thuận giữa VATM và UTC được ký kết mở ra nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực liên quan đến ngành bảo đảm hoạt động bay. Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa VATM và UTC, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của ngành Giao thông vận tải.