Việc phổ biến kiến thức, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là những kiến thức và công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn là một trong các hoạt động thể hiện trách nhiệm của các nhà khoa học với xã hội. Trong tháng 3 năm 2024, nhóm chuyên gia của khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải đã thực hiện phổ biến, áp dụng mô hình thông tin công trình tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hội nghị phổ biến, áp dụng BIM tại UBND quận Long Biên (ngày 01/3/2024)

Sau khi thực hiện phổ biến, áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho tỉnh Hòa Bình. Trong tháng 3 năm 2024, nhóm chuyên gia của khoa công trình gồm TS Nguyễn Văn Chính- Bộ môn Trắc địa và TS Trần Anh Dũng- Bộ môn Đường sắt đã thực hiện phổ biến, áp dụng mô hình thông tin công trình cho quận Long Biên, huyện Đông Anh, thị xã Sơn Tây. Các hội nghị được tổ chức dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã. Sự tham gia của Ban quản lý dự án và các phòng ban chuyên môn, một số doanh nghiệp tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn.

Đại diện nhóm chuyên gia, TS Nguyễn Văn Chính đã trình bày báo cáo làm rõ về cơ sở pháp lý, hiệu quả và những thuận lợi khó khăn khi áp dụng BIM, đồng thời cũng giới thiệu một số thành tựu mới trong lĩnh vực khảo sát thiết kế, trao đổi và trả lời các câu hỏi của các thành viên tham dự hội nghị.

Hội nghị phổ biến, áp dụng BIM tại UBND thị xã Sơn Tây (ngày 8/3/2024)

Kết luận của các hội nghị đều thống nhất về lợi ích, sự cần thiết phải áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời cũng đề xuất việc đào tạo chuyên sâu về BIM, triển khai thí điểm về BIM cho dự án trên địa bàn.

Việc triển những khai hội nghị phổ biến, áp dụng BIM cho địa phương không chỉ giúp các địa phương nắm rõ và triển khai BIM, qua đó nhóm chuyên gia có thêm thông tin từ thực tiễn của các địa phương để có những nghiên cứu nhằm triển khai BIM có hiệu quả trong đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị phổ biến, áp dụng BIM tại UBND huyện Đông Anh (ngày 23/3/2024)