Nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và phát triển hình thức đào tạo trực tuyến giúp học mọi lúc mọi nơi, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên, người học toàn trường về việc đăng ký các khóa học trực tuyến miễn phí do tổ chức AUF hỗ trợ 

Khóa học Tiếng Pháp chuyên ngành xây dựng

Khóa học Các giải pháp kỹ thuật xây dựng bền vững

Khóa học Kết cấu thép

Nhấn vào đây để đăng ký trực tuyến

Mã QR đăng ký:

Thông tin thêm: elearning.utc.edu.vn