THÔNG BÁO

Kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2022 thông báo:

1. Kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 trong danh sách kèm theo. Danh sách kết quả thi vòng 1 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trường Đại học Giao thông vận tải;

(Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2).

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tổ chức tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo vòng 1 (theo mẫu đính kèm) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên Website của Trường.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức cán bộ (P.404 - Nhà A1), Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Lưu ý: Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không giải quyết phúc khảo với các đơn đề nghị phúc khảo được gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Trân trọng thông báo!

Thông báo kết quả thi vòng 1 và Mẫu đơn đề nghị phúc khảo xem chi tiết trong File đính kèm