Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/06/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 (khóa 30.1);

Căn cứ kế hoạch học tập Cao học năm học 2022-2023 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo: 

Các Học viên trúng tuyển Cao học  đợt 1 năm 2022 (theo Quyết định số 1193/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/06/2022 ) đến nhập học vào khóa 30.1 năm 2022 của Trường.

Đề nghị ông/bà có mặt tại Phòng 501 nhà A1 vào hồi 15h30 ngày 22/08/2022 để tham dự lễ khai giảng năm học 2022- 2023, nghe phổ biến kế hoạch học tập, quy chế, thủ tục nhập học và nộp học phí.

Trân trọng!