Trong khuôn khổ “Dự án Nghiên cứu về tình hình Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới trong các nước ACMECS (Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong): Các kinh nghiệm và kiến thức từ các cơ sở giáo dục đại học” của Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RIHED), sáng ngày 02/08/2022, Trường Đại học Giao thông vận tải đã có buổi tiếp và làm việc với ông Võ Trần Trung Nhân - đại diện của tổ chức SEAMEO RIHED.  

Với mục tiêu hỗ trợ xây dựng hệ thống nghiên cứu bền vững cho các tổ chức giáo dục ở các nước thành viên ACMECS, bao gồm: Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam; tổ chức SEAMEO RIHED đã cử đại diện đến Việt Nam nhằm tìm hiểu hệ sinh thái nghiên cứu ở cấp độ cơ sở và thể chế của mỗi quốc gia, thông qua việc nghiên cứu chuyên sâu, phỏng vấn lãnh đạo trường đại học và các nhà hoạch định chính sách ở mỗi quốc gia.

Tham gia buổi tiếp và làm việc từ phía Nhà trường có Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long và lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, phòng Khoa học Công nghệ.  Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ với đại diện tổ chức SEAMEO RIHED về chiến lược phát triển Trường, các chính sách phát triển KHCN của trường trong thời gian vừa qua và sắp tới, nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo, quản trị, xây dựng hướng nghiên cứu mũi nhọn, đẩy mạnh hợp tác phát triển. Là một trong bốn cơ cở giáo dục của Việt Nam được tổ chức SEAMEO RIHED lựa chọn tham gia dự án, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long bày tỏ sự quan tâm của Nhà trường với các hoạt động do chính phủ Thái Lan và tổ chức DAAD tài trợ trong giai đoạn 2022-2025, Trường ĐHGTVT sẵn sàng đăng cai là đơn vị chính tiếp nhận và tổ chức các hoạt động với nghiên cứu viên của các nước tham gia.

Về phía tổ chức SEAMEO RIHED, ông Võ Trần Trung Nhân cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long về sự chia sẻ sâu sắc từ quan điểm đến hành động phát triển KHCN của Trường ĐHGTVT và chuyển lời mời của tổ chức đến Hiệu trưởng về việc cử viên chức quản lý, các nghiên cứu viên tham gia dự án kể từ tháng 09/2022.

Sau buổi làm việc chính thức, đại diện tổ chức SEAMEO RIHED đã tham quan cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học của Nhà trường và bày tỏ sự tin tưởng về khả năng Trường ĐHGTVT đáp ứng yêu cầu là đơn vị chủ trì hoạt động nghiên cứu của dự án.

Một số hình ảnh của buổi tiếp và làm việc: