Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2020 -2021 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 61, khoa Công trình và khoa Kỹ thuật xây dựng: Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp trên trang QLĐT của Trường. Trân trọng !