TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 24/11/2014 đến 29/11/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

24/11

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

25/11

 

Sáng: */8h00’: Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ của Thành ủy Hà Nội. Tp: TVĐU, BGH (HT, các PHT), Thành viên BCĐ thực hiện QC dân chủ của trường, Chủ tịch CĐ trường, BT Đoàn TN trường, Trưởng Ban TTND. Mời Bí thư chi bộ Khoa Đ-ĐT, Khoa LLCT, BM Máy xây dựng. Tại P.301-A1 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp giải quyết đơn đề nghị của Bà Hà . Tp: BGH (HT, các PHT); Ban Thanh tra; Ban TTND, P.TCCB, P.TBQT. Tại P.301-A1 (Ban TT, P.TCCB, P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

26/11

Sáng: */8h30’: Thảo luận về nội dung “Hướng dẫn thực hiện quy chế đào trình độ Thạc sỹ” theo TT số 15/2014/TT-Bộ GDĐT ngày 15/05/2014. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.KT&KĐCLĐT, TT TT-TV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý học viên cao học. Tại P.401-A1 (P.ĐTSĐH chuẩn bị nội dung thảo luận)

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2014 (đợt 2 năm 2014). Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: Uỷ viên BCH. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Năm 27/11

 

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo quốc tế với chủ đề “Công nghệ tiên tiến của Nga trong lĩnh vực xây dựng cầu đường”. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, K.Công trình, BM Tín hiệu giao thông và các khách mời. Tại P.Hội thảo tầng 4 –A8

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Lê Tiến Dũng. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Hội đồng chấm luận án, K.VTKT, BM Vận tải &KT sắt; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/10h00’: Các nhóm thực hiện công tác kiểm định chương trình tiên tiến báo cáo BGH về tiến độ thực hiện công việc của nhóm. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban thư ký, Các nhóm thực hiện KĐCTTT- Theo QĐ số 1894/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/9/2014 . Tại P.301-A1 (P.KT&ĐBCLĐT và các nhóm trưởng chuẩn bị báo cáo)

 

PHT Vịnh

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Chiều: */14h00’: TTƯDCNTT báo cáo tổng kết, đánh giá hiện trạng phần mềm Quản lý đào tạo và đề xuất phương án. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, Phòng ĐTĐH, TTƯDCNTT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

28/11

 

Sáng: */8h30’:  Ban Thường vụ Đoàn TN trường báo cáo Đảng ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: TVĐU, Đ/c Lê Hoài Đức (Đảng ủy viên phụ trách Thanh niên), Ban Thường vụ ĐTN. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Hội SV, lãnh đạo khoa Công trình . Tại P.303-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Lê Văn Nam chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VTKT sắt, Hội đồng chấm luận án. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

* /9h00’: Họp bàn về dự án xây dựng phòng thí nghiệm bằng nguồn tài trợ của JICA và chuẩn bị hội thảo quốc tế Việt- Nhật. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.ĐN, TT KHCN, K.CK, K.CT, K.KHCB, K.Đ-ĐT,  Viện MT&ATGT, Viện KTXD, Viện QH&QLGTVT. Tại P.401-A1 (TT KHCN GTVT; các Khoa, Viện chuẩn bị phương án xây dựng phòng thí nghiệm của đơn vị để báo cáo)

 

BT ĐU

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Báo cáo chuyên đề NCKH của TS Nguyễn Tiến Dũng (BM VLXD) và NCS Nguyễn Huy Cường (BM KCXD). Tp: Toàn thể GV của Viện KTXD; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy trường làm việc với các chi bộ: Chi bộ Đào tạo, chi bộ CTGTTP, Chi bộ Đường bộ, Chi bộ Đường sắt. Tp: Các ủy viên UBKT Đảng ủy trường, các bí thư chi bộ nêu trên. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm Giải bóng đá CB-VC lần thứ 13 (năm 2014). Tp: BTC giải , đại diện công đoàn các đơn vị có đội bóng tham gia giải, đội trưởng các đội bóng. Tại VP CĐ.

 

Viện KTXD

 

 

 

Chủ nhiệm UBKT

 

 

 

Trưởng BTC giải

 

Thứ Bảy

29/11

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: