Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, các nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021 chi tiết trong file đính kèm.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 
+ Đối với Danh mục 1: Đến hết ngày 26/07/2021
+ Đối với Danh mục 2: Đến hết ngày 10/09/2021
- Hồ sơ gửi PKHCN: CV. Đoàn Thị Thanh Phượng 0936410953, bản mềm gửi vào email: nckhgv@utc.edu.vn