Hợp tác quốc tế

Mới nhất

Phiên họp đặc biệt trong khuôn khổ Dự án Pursea về đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ban điều hành dự án PURSEA (Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á) đã được tổ chức phiên họp đặc biệt với mục đích hướng dẫn các thành viên dự án xây dựng báo cáo tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2020 và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo, trong bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải, PGS.TS Ngô Văn Minh-Điều phối viên dự án của Trường và các thành viên tiểu ban dự án đã tham gia cuộc họp và trao đổi với các chuyên gia và đại diện của các trường thành viên khác.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn