Hợp tác quốc tế

Mới nhất

Dự án tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu do AUF hỗ trợ kinh phí

Dự án tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu đã bắt đầu khởi động. Đây là dự án do AUF hỗ trợ một phần kinh phí ...

Hội thảo phát triển hệ thống giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 10/10/2018 đã tổ chức thành công hội thảo tại Trường Đại học Giao thông vận tải...

Ký kết hợp tác đào tạo hai giai đoạn với Trường ĐH Bedfordshire-UK

Lễ ký kết văn bản hợp tác đào tạo hai giai đoạn diễn ra ngày 2/10/2018 tại Trường Đại học Giao thông vận tải...

Khóa đào tạo quốc tế về “Quy hoạch và quản lý đô thị” thành công tốt đẹp

Khóa đào tạo quốc tế về “Quy hoạch và quản lý đô thị” diễn ra trong hai ngày 26-27/9/2018 tại Trường Đại học Giao thông vận tải...

Hội thảo về Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thành công tốt đẹp

Sáng ngày 26/9/2018, hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng” đã thành công tốt đẹp...

Lãnh đạo trường thăm làm việc tại LB Nga và Hungary

Đoàn lãnh đạo trường do Hiệu trưởng dẫn đầu công tác tại Liên Bang Nga và Hungary từ ngày 4-13/9/2018, tham dự  hội nghị hiệu trưởng và ký kết văn bản hợp tác với các đối tác tại LB Nga v

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn