Tin tức

Mới nhất

Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải chung tay cùng chính quyền phòng chống dịch COVID-19

Với phương châm luôn sẵn sàng hỗ trợ ở mức cao nhất, chung tay cùng chính quyền và nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ các em sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh có chỗ ở tạm thời, ngay khi nhận được đề nghị của TP. Thủ Đức, tập thể lãnh đạo Nhà trường đã chủ động liên hệ làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đưa ra các giải pháp tiếp nhận các em sinh viên đang ở Ký túc xá D2 đến ở tại Ký túc xá của Nhà trường.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn