Tin tức

Mới nhất

Giới thiệu tóm tắt dự án Erasmus+ ASIASAFE

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DỰ ÁN ERASMUS+ ASIASAFE

CUỘC THI LÀM VIDEO CLIP VỚI CHỦ ĐỀ “SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021

Cuộc thi làm video clip với chủ đề: “Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải với hoạt động nghiên cứu khoa học” nhằm đưa những hình ảnh tích cực về sinh viên, về Trường Đại học Giao thông vận tải tới thầy cô, bạn bè, xã hội; Khuyến khích, khơi gợi niềm đam mê sáng tạo của sinh viên và thể hiện góc nhìn của sinh viên đối với hoạt động nghiên cứu khoa học; Cổ vũ, quảng bá phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Nhà trường.

Thông báo cuộc thi “Sinh viên Đại học Giao thông vận tải với ý tưởng khởi nghiệp”

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên của trường Đại học Giao thông vận tải thuận lợi trong quá trình đăng ký tham dự và tổ chức xét chọn các dự án tiêu biểu ở cấp cơ sở. Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức cuộc thi: “Sinh viên Đại học Giao thông vận tải với ý tưởng khởi nghiệp”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Cổng TTĐT Đại học Giao thông vận tải trân trọng gửi tới cán bộ viên chức của Nhà trường toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn