Lê Mạnh Việt
Họ tên: Lê Mạnh Việt
Năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Nguyễn Văn Nghĩa
Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Năm sinh: 1973
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Trương Tấn Hải
Họ tên: Trương Tấn Hải
Năm sinh: 1947
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

An Thị Hoài Thu Anh
Họ tên: An Thị Hoài Thu Anh
Năm sinh: 1974
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Võ Thanh Hà
Họ tên: Võ Thanh Hà
Năm sinh: 1979
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Nguyễn Văn Hải
Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1979
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Trần Văn Khôi
Họ tên: Trần Văn Khôi
Năm sinh: 1981
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Nguyễn Chí Kiên
Họ tên: Nguyễn Chí Kiên
Năm sinh: 1981
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Nguyễn Tuấn Phường
Họ tên: Nguyễn Tuấn Phường
Năm sinh: 1982
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Đặng Việt Phúc
Họ tên: Đặng Việt Phúc
Năm sinh: 1984
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Nguyễn Đức Khương
Họ tên: Nguyễn Đức Khương
Năm sinh: 1988
Học hàm:
Học vị: Kỹ sư

Chi tiết

Vũ Duy Nghĩa
Họ tên: Vũ Duy Nghĩa
Năm sinh: 1974
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết

Hồ Mạnh Tiến
Họ tên: Hồ Mạnh Tiến
Năm sinh: 1976
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ

Chi tiết