CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢPTrưởng phòng : Th.S Nguyễn Văn Hải Địa chỉ: Phòng 102- A1, Trường Đại học Giao thông vận tải
ĐT: (024)37.663311(Tổng đài), (024)37.660400 (Bộ phận tổng hợp).
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘTrưởng phòng:  TS. Vũ Đức Sỹ Địa chỉ: P.403, 405 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3.8347675
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL ĐÀO TẠOTrưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Thị Hòa Địa chỉ: P207 – P210, nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tảiĐiện thoại: (024) 37606352            Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌCTrưởng phòng: TS Phạm Thanh Hà Địa chỉ: P105 – P110, nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tảiĐiện thoại: (024) 37662667             Fax: 024 37667654Email: phongdtdh@utc.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCPhụ trách phòng: TS Lê Lăng Vân Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông Vận tảiĐiện thoại: (024) 32115687
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNHTP: ThS. Nguyễn Thị Mai Anh Địa chỉ: Phòng 101, 103, 105 nhà A1 Trường Đại học GTVT
Điện thoại: (024) 7669295
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆTrưởng phòng: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn Địa chỉ: P.306, 309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tảiĐiện thoại: (024)38.347.611Email: pkhcn@utc.edu.vn
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂNTrưởng phòng: TS. Trịnh Quang Khải Địa chỉ: P.303 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tảiĐiện thoại: (024).32444439Email: dds@utc.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊNTrưởng phòng: PGS.TS. Lê Hoài Đức Địa chỉ: P101 - P103 - Nhà A9 Trường Đại học Giao thông Vận tảiĐiện thoại: (024). 3.7666741Email: phongctctsv@utc.edu.vn 
VĂN PHÒNG HỖ TRỢ SINH VIÊN trực thuộc P.CTCT&SV   Địa chỉ: P105 - Nhà N2 Trường Đại học GTVT - Điện thoại: (024) 3.7660743 - Email: hotrosinhvien@utc.edu.vn
PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊTrưởng phòng: ThS. Hồ Sỹ Diệp Địa chỉ: P.404- A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại:  (024) 7669442
PHÒNG BẢO VỆTrưởng phòng: Th.S Ngô Thanh Tùng Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024)7663471
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁGiám đốc: KS Thân Văn Trung Địa chỉ: số 99 - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3.834246
BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNGTrưởng Ban: ThS Cao Thanh Nam Địa chỉ: Phòng 201B - Nhà A2 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3.7.662297
PHÒNG THANH TRA-PHÁP CHẾTrưởng Ban: ThS. Vũ Tiến Sỹ Địa chỉ: Phòng 205 - A9 - Trường Đại học Giao thông vận tảiĐiện thoại: (024) 37.661128
XƯỞNG INXưởng trưởng: CN Trần Quang Thái Tel: 024. 37664840
TRẠM Y TẾPhụ trách Trạm:  Địa chỉ: Ký túc xá Đại học GTVT -99 Nguyễn Chí Thanh- HN
Điện thoại: (024)8.358811
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GTVTGiám đốc: TS Bùi Thanh Danh Địa chỉ: Nhà A7-  Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 7661129  
TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVTGiám đốc: PGS.TS Lã Văn Chăm Địa chỉ: Phòng 104 - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT,Điện thoại: (024) 3.766 80 19
KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾTrưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh Địa chỉ: Nhà B7 - Trường Đại Học GTVTĐT: 024. 38347320Email:
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆNGiám đốc : Th.S Vũ Thanh Hiền Địa chỉ : Nhà A8 – Trường Đại học GTVT
Điện thoại : (024) 37669860
E-Mail : thuvien@utc.edu.vn
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINGiám đốc: Th.S Nguyễn Trung Việt Địa chỉ: Phòng 510 A1 - Trường Đại học GTVTĐiện thoại: 024. 37665609
TRUNG TÂM DỊCH VỤGiám đốc: TS. Trương Mạnh Hùng Địa chỉ: Tầng 1 nhà T1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải    Điện thoại: (024) 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS