Khoa Cơ khí | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí

Thông tin chung

Địa chỉ: 
Nhà A6, Trường Đại học GTVT, số 3, phố Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội
Điện thoại: 
0243.7660397
Email: 
khoacokhi@utc.edu.vn

Trưởng khoa: PGS.TS Trần Ngọc Hiền

Phó trưởng khoa: TS. Mai Văn Thắm

Phó trưởng khoa: TS. Đinh Thị Thanh Huyền

Giới thiệu

Năm 1960, Ban xây dựng Trường Đại học Giao thông được thành lập, một số thầy đã được đào tạo tại Trung Quốc và Liên Xô (cũ) được giao soạn thảo kế hoạch đào tạo kỹ sư chuyên ngành Đầu máy - Toa xe, Máy xây dựng - Xếp dỡ.

Ngày 06 tháng 1 năm 1960, lớp đại học tại chức Đầu máy - Toa xe đầu tiên của trường được khai giảng.

Tháng 12 năm 1960, khóa 1 hệ đào tạo chính quy khai giảng.

Tháng 12 năm 1963, Khoa Cơ khí chính thức được thành lập, gồm 03 bộ môn: Đầu máy - Toa xe, Máy xây dựng - Xếp dỡ, Tầu thủy.

Năm 1998, Khoa được tách Khoa Cơ khí và Khoa Điện - Điện tử.

Đến nay, Khoa Cơ khí có 08 bộ môn, đào tạo các hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, thạc sỹ và tiến sỹ. Hiện nay, Khoa có 87 CBGV, trong đó có 43 TS (1 GS, 11 PGS), 41 ThS (11 NCSNN, 03 NCSTN), 03 KS (03 HVCH).    

Từ lớp tại chức Đầu máy - Toa xe khai giảng đầu tiên cho đến nay đã có hàng vạn kỹ sư, hàng trăm thạc sỹ và tiến sỹ tốt nghiệp ra trường. Khoa Cơ khí đã, đang liên tục phát triển và trưởng thành, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của ngành Cơ khí Giao thông vận tải.

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Cơ khí có các nhiệm vụ chính sau đây:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

f) Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Các thành tích đã đạt được

Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ khí và nhiều tập thể, cá nhân trong Khoa đã nhận được các phần thưởng cao quý của Nhà nước, trong đó có:

- Huân chương lao động hạng Ba (1998).

- Huân chương lao động hạng Hai (2004).

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnhLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
PGS.TS. Trần Ngọc Hiền

Trưởng khoa

- Phụ trách chung

Phòng 104 Nhà A6

Email: tranhien.tkm@utc.edu.vn

TS. Mai Văn Thắm

Phó Trưởng khoa

- Phụ trách công tác sinh viên

Phòng 104 A6

Email: mvthamdmtx@utc.edu.vn

TS. Đinh Thị Thanh Huyền

Phó trưởng khoa

- Phụ trách Khoa học công nghệ

Phòng 104 A6

Th.S Vũ Hoàng

Chuyên viên

- Toàn bộ các mảng công việc của Văn phòng Khoa

Phòng 103 nhà A6

Email: hoangvuck1977@yahoo.com.vn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS