KHOA CƠ KHÍ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 103, 104, Nhà A6, Trường Đại học GTVT, số 3, phố Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội
Điện thoại: 
0243.7660397
Email: 
fme@utc.edu.vn

Trưởng khoa: PGS.TS Trần Ngọc Hiền

Phó trưởng khoa: TS. Mai Văn Thắm

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Đinh Thị Thanh Huyền

GIỚI THIỆU

        Khoa Cơ khí được thành lập vào tháng 12 năm 1963, gồm 03 bộ môn: Đầu máy Toa xe, Máy xây dựng xếp dỡ, Tàu thuỷ.

         Năm 1998, Khoa được tách thành Khoa Cơ khí và Khoa Điện – Điện tử.

       Trải qua quá trình hơn 56 năm xây dựng và phát triển, khoa Cơ khí đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Hai (2004)… Nhiều tập thể, cá nhân trong Khoa được nhận Huân, Huy chương các loại…

         Từ lớp tại chức Đầu máy Toa xe khai giảng đầu tiên cho đến nay đã có hàng vạn Kỹ sư, hàng trăm thạc sỹ và Tiến sỹ tốt nghiệp ra trường. Khoa Cơ khí đã, đang liên tục phát triển và trưởng thành, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý cho đất nước.

         Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Khoa cũng đã phát huy thế mạnh khoa học công nghệ, nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất đã được xã hội ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Một số công trình tiêu biểu đạt giải Vifotec như Máy ép cọc bấc thấm, trạm trộn bê tông nhựa nóng…

Hiện nay, Khoa Cơ khí gồm 08 bộ môn với tổng số 85 cán bộ giảng viên và VPK gồm 02 chuyên viên. Trong đó có 83 giảng viên gồm 01 GS, 14 PGS, 33 TS, 37 Thạc sỹ. Giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên là 48 (đạt tỷ lệ 57,83%). Quy mô đào tạo hàng năm hơn 2.700 sinh viên, học viên các hệ.

          Hàng năm cán bộ giảng viên Khoa Cơ khí thực hiện khoảng 03 đề tài cấp Quốc gia, 05 đề tài cấp Bộ, 20 đề tài cấp Trường. Công bố trên nhiều bài báo quốc tế thuộc SCI, SCIE, ISI, Scopus, nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và trên 15 báo cáo tại các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Cơ khí có các nhiệm vụ chính sau đây:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

f) Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ khí và nhiều tập thể, cá nhân trong Khoa đã nhận được các phần thưởng cao quý của Nhà nước, trong đó có:

Huân chương lao động hạng Ba (1998).

- Huân chương lao động hạng Hai (2004).

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS.TS. Trần Ngọc HiềnTrưởng khoa

- Phụ trách chungPhòng 104 Nhà A6

Email: tranhien.tkm@utc.edu.vn

TS. Mai Văn ThắmPhó Trưởng khoa

- Phụ trách công tác sinh viênPhòng 104 A6

Email: mvthamdmtx@utc.edu.vn

PGS.TS. Đinh Thị Thanh HuyềnPhó trưởng khoa

- Phụ trách Khoa học công nghệPhòng 104 A6

Email: huyentdinh@utc.edu.vn

ThS. Vũ HoàngChuyên viên

- Toàn bộ các mảng công việc của Văn phòng KhoaPhòng 103 nhà A6

Email: hoangvuck1977@yahoo.com.vn

ThS. Đỗ Thanh HuyềnChuyên viên

- Toàn bộ các mảng công việc của Văn phòng Khoa

- Công tác truyền thôngPhòng 103 nhà A6

Email: dthuyen@utc.edu.vn