PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P.308, 309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(024) 3834 7611
Email: 
pkhcn@utc.edu.vn

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Đào Thanh Toản

Phó trưởng phòng: TS. Trần Anh Tuấn

GIỚI THIỆU

Ngày 5/4/1968 Hiệu phó GS. Nguyễn Nhật Quang đã ký Quyết định thành lập Ban nghiên cứu khoa học, sau này được đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ, Trường đại học Giao thông Vận tải.

Trong quá trình hoạt động và phát triển Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Nhà trường trong các hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Năm 2018 là năm đánh dấu mốc tròn 50 năm hình thành và phát triển của Phòng Khoa học Công nghệ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác thông tin khoa học và lao động sản xuất trong trường. Phòng có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.

2. Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…).

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

5. Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

6. Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường và trao đổi với các cơ quan ngoài trường về lĩnh vực khoa học công nghệ.

7. Quản lý công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

8. Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

9. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

10. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Tài chính - Kế toán quản lý các đơn vị tham gia NCKH-LĐSX; xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.

11. Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.

12. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Ngoài ra phòng Khoa học Công nghệ còn thực hiện các nhiệm vụ:

·       Thẩm định quy đổi giờ hoạt động KHCN hàng năm học đối với các bộ môn trong toàn Trường

·       Hỗ trợ tham gia triển lãm về khoa học công nghệ, sinh hoạt Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật

·       Hỗ trợ công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường

·       Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Khoa học Công nghệ đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường.

Các bằng khen đã được trao tặng:

·       Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 1995

·       Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1996-2002

·       Bằng khen của Thủ tướng cho những thành tích xuất sắc về hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010

.        Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2020

Trong thời gian qua, Phòng Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành một số văn bản, quy định quan trọng trong quản lý lĩnh vực KHCN:

-        QĐ1265/QĐ-ĐHGTVT ngày 6/6/2014 quy định vể hoạt động NCKH của sinh viên.

-        QĐ749/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/04/2016 về Định hướng nghiên cứu khoa học ưu tiên của Trường ĐH GTVT giai đoạn 2016 – 2025.

-        QĐ1001/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/05/2016 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo, NCKH và CGCN.

-        QĐ1288/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/6/2016 ban hành kế hoạch hoạt động KHCN của trường ĐH GTVT giai đoạn 2016 – 2020.

-        QĐ217/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/2/2017 Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHGTVT

-        QĐ1399/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/8/2017 Quy định quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT

-        QĐ1942/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/10/2017 Quy chế quản lý hoạt động KHCN, LĐSX của Trường ĐHGTVT

-        Thông báo số 754/TB-ĐHGTVT ngày 20/11/2017 về điều kiện khen thưởng cho CB, VC có bài báo quốc tế và hỗ trợ thực hiện báo cáo tại hội nghị hội thảo khoa học.

-        QĐ 1293/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/08/2020 Quy định quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT

-         QĐ 374/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/02/2021 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của trường ĐH GTVT

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến - Trưởng phòng

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung các công việc, tổ chức, tài chính

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.

- Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.

- Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH

ĐT:      0912-840678

Email: ngduytien@utc.edu.vn

PGS.TS. Đào Thanh Toản - Phó trưởng phòng

- Phụ trách tổ chức và quản lý các hoạt động NCKH của Sinh viên

- Phụ trách quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường

- Phụ trách hoạt động của các trung tâm, công ty KHCN thuộc Trường

- Phụ trách hoạt động của tạp chí khoa học GTVT (TCSJ) và tạp chí hợp tác 3 trường (Science Journal of Transportation

- Phụ trách việc xét duyệt khen thưởng công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ

- Phụ trách việc quản lý thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do quỹ và doanh nghiệp tài trợ 

- Thực hiện các công việc do trưởng phòng phân côngĐT:      0979-379099

Email: daotoan@utc.edu.vn

TS. Trần Anh Tuấn - Phó trưởng phòng

- Phụ trách tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và triển lãm KHCN của Trường; công tác biên tập các ấn phẩm KHCN của Trường.

- Phụ trách quản lý hoạt động của Tạp chí khoa học GTVT (TCSJ) và tạp chí hợp tác ba trường (Science Journal or Transportation)

- Phụ trách thẩm định khối lượng NCKH của cán bộ, giảng viên trong Trường

- Phụ trách quản lý cơ sở dữ liệu về KHCN của Trường, lý lịch khoa học của CBGV

- Phụ trách công tác báo cáo, kiểm định Trường

- Phụ trách việc quản lý thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công 

ĐT: 0879-220616

Email: anh-tuan.tran@utc.edu.vn

CN. Phạm Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, …).

- Thực hiện công tác kiểm định giờ KHCN

- Biên tập Tạp chí KHGTVT

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảoĐT:      0914-859 294

Email: anhkhcn@utc.edu.vn

ThS. Trần Văn Giáp - Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Biên tập, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường.

- Thực hiện công tác kiểm định giờ KHCN

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo

- Hỗ trợ, phục vụ HĐ chức danh GS cơ

ĐT:      0944-644 944

Email: tvgiapkhcn@utc.edu.vn

ThS. Đoàn Thị Thanh Phượng - Chuyên viên

- Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

- Quản lý các nhiệm vụ KHCN có nguồn vốn ngoài Bộ 

- Công tác hành chính, văn thư trong phòng

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thả

ĐT:      0936-410 953

Email:doanthanhphuong128@gmail.com

ThS. Phạm Anh Linh - Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường.

- Quản lý các hội nghị, hội thảo khoa học, các triển lãm KHCN của Trường

- Quản lý khen thưởng các bài báo Tạp chí quốc tế có uy tín và hỗ trợ báo cáo hội nghị hội thảo quốc gia, quốc tế

ĐT:      0964-226 588

Email:             linhanh8688@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Mai Hương - Chuyên viên

- Công tác xuất bản tạp chí Khoa học GTVT và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

- Công tác thông tin, truyền thông KHCN

- Quản lý đề tài cấp Trường trọng điểm từ năm 2020

- Hỗ trợ cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm, dự án KHCN

ĐT:      0936-182782

Email: huongha7682@gmail.com