PHÒNG BẢO VỆ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng Bảo vệ - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(0243)7663471

Trưởng phòng: Th.s Ngô Thanh Tùng 

Phó trưởng phòng: Ks Lê Văn Minh 

GIỚI THIỆU

      Phòng Bảo vệ được thành lập từ những ngày đầu của Trường Đại học giao thông Vận tải. Phòng hiện có 11 cán bộ công nhân viên, trong đó có 05 đảng viên, về trình độ có 01 Th.s, 02 Ks, Cử nhân. Phòng luôn đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc được giao. Cán bộ công nhân viên của phòng luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, nội quy, quy định của Nhà trường. Cán bộ công nhân viên không ngừng rèn luyện chuyên môn quản lý, nghiệp vụ bảo vệ, nâng cao chất lượng phục vụ và thái độ giao tiếp, ứng xử hoà nhã.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

      Phòng Bảo vệ có chức năng nhiệm vụ, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy. Phòng có những nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

2.  Tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong công tác đào tạo, tuyển sinh, giám sát sao in, cấp phát bằng, chứng chỉ trong Trường.

3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, sinh viên, khách và lưu học sinh học tập, công tác tại Trường.

4. Tuyên truyền cho cán bộ, viên chức và sinh viên tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phòng cháy chữa cháy.

5. Thực hiện các công tác khác do Ban giám hiệu Nhà trường phân công.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

      Phòng nhiều năm liền được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc, Lao động tiên tiến, Công đoàn phòng được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và nhận được cờ và giấy khen đơn vị Quyết thắng của Quận đội quận Đống Đa.

 

ĐỘI NGŨ CÁN B=Ộ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
Ngô Thanh TùngTrưởng phòng, quản lý, phụ trách chung.Tầng 2 phòng Bảo vệ

Email: ngothanhtung@utc.edu.vn

ĐT: 0983098968

Lê Văn MinhPhó trưởng phòng, tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng.Tầng 2 phòng Bảo vệ

Email: Minhlv@utc,edu.vn

ĐT: 0912664886

Nguyễn Thanh BìnhTuần tra canh gácĐT: 0914858139

Lê Viết TrungTuần tra canh gácĐT: 0986737506

 

Nguyễn Hữu KhuêTuần tra canh gácĐT: 0948051238

Nguyễn Thái SơnTuần tra canh gácĐT: 0912735686

Nguyễn Văn BìnhTuần tra canh gácĐT: 0912818176

Nguyễn Văn QuýTuần tra canh gácĐT: 0912641631

Từ Đức SơnTuần tra canh gácĐT:  0973095081

Trương Thuỳ LinhThường trực, giám sát Camera, quản lý hồ sơ QS nam sinh viên.ĐT: 0943333998 

Đỗ Tuấn Anh

 

Tuần tra canh gác ĐT:0978565882