TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Center for Transport Science and Technology)

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 104, nhà A4, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3, phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 
024.37668019
Email: 
ttk@utc.edu.vn

Giám đốc: TS. Lương Xuân Chiểu

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Lâm Khánh

Phó Giám đốc: PGS.TS. Đỗ Anh Tú

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác hỗ trợ đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

-         Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành Giao thông Vận tải.

Nhiệmvụ:

- Tổ chức hướng dẫn thực hành, thí nghiệm và chịu trách nhiệm về nội dung chất lượng, tiến độ, đánh giá, quản lý kết quả thực hành, thí nghiệm của người học theo chương trình đào tạo và kế hoạch của Nhà trường;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa  học và công nghệ các cấp;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định;

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong và ngoài ngành GTVT

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực GTVT;

- Chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ;

- Bảo dưỡng định kỳ, lập kế hoạch sửa chữa các trang thiết bị do Trung tâm quản lý;

- Tổ chức thực hiện chế thử sản phẩm và các dịch vụ khoa học kỹ thuật khác.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT đã có những đóng góp đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong suốt chặng đường hơn 10 năm qua. Trung tâm nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Lương Xuân Chiểu

Giám đốc Trung tâm:

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung các công việc, tổ chức, tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách. Tham dự kỳ họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp khác do Nhà trường triệu tập

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đối ngoại. Chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ.

-Xây dựng kế hoạch công tác năm, quý và tháng của đơn vị.

-Xây dựng và phát triển về cơ cấu tổ chức và đội ngũ CB, VC.

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đối ngoại. Chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ.

-Trực tiếp quản lý phòng TN Công trình, PTN Trọng điểm Cienco 4.

 

DĐ: 0913399337

Mail: chieu1256@utc.edu.vn

TS. Nguyễn Lâm Khánh

Phó Giám đốc Trung tâm:

-Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động đào tạo, quản lý trang thiết bị của Trung tâm.

-Trưởng phòng TN Cơ khí.

-Quản lý công tác chuyên môn hướng dẫn thí nghiệm thực hành, đảm bảo về chất lượng giảng dạy của các GV trong Trung tâm theo chương trình đào tạo và kế hoạch của Trường.

- Quản lý và tổ chức thực hiện Công tác đoàn thể và các hoạt động khác của Trung tâm

DĐ: 0914562038

Mail: lamkhanhdhgt@gmail.com

PGS.TS. Đỗ Anh Tú  

Phó Giám đốc

DĐ: 0947989218

Mail: doanhtu@utc.edu.vn

     

 

ThS. Nguyễn Trung Dũng

- Trưởng phòng thí nghiệm Điện Điện tử:

- Chỉ đạo chung, phân công công việc, đôn đốc, nhắc nhở CB, VC trong phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo qui định.

- Xây dựng kế hoạch công tác của phòng theo chương trình của Nhà trường.

DĐ: 0903231460

Mail:dungnt01@utc.edu.vn

ThS. Ngô Ngọc Quý

- Trưởng phòng Thí nghiệm Công trình:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

-Giúp Trưởng phòng trong việc điều hành và quản lý PTN.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0912572327

Mail:quytnct47@utc.edu.vn

ThS. Lương Văn An

Giảng viên thực hành:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và CGCN.

DĐ: 0913340535

Mail:luonganttkd@gmail.com

ThS. Trương Tuấn An

Giảng viên thực hành:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

-Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0903498185

Mail: truongangtvt@gmailcom

ThS. Nguyễn Khánh Đức

Giảng viên thực hành:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0902121185

Mail:khanh_duc1985@utc.edu.vn

CN. Nguyễn Thành Tâm

Thí nghiệm viên.

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

-Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0904838685

Mail: mrtam801@gmail.com

ThS. An Tri Tân

Giảng viên thực hành:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0983600118

Mail: tanantri@gmail.com

Ks. Đặng Văn Anh

Giảng viên thực hành:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

 - Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0985210111

Mail: anhdang201@gmail.com

Ks.Đỗ Văn Thăng

Giảng viên thực hành:

- Hướng dẫn thí nghiệm thực hành chuyên môn. Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

 - Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ

DĐ: 0978026997

Mail: dovanthang02@gmail.com

ThS. Trần Minh Tuấn

Thí nghiệm viên:

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

- Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0935753886

Mail: trantuandhgt@gmail.com

ThS. Cù Việt Hùng

Thí nghiệm viên:

- Hỗ trợ phục vụ nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị và chuẩn bị vật tư.

-Thực hiện các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

DĐ: 0988366999

Mail: minhhung568@gmail.com

ThS. Đặng Thị Thu Trang

Chuyên viên:

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trung tâm.

- Tổ chức dịch vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu.

- Trực hành chính tiếp sinh viên, giải quyết các vấn đề thắc mắc của sinh viên về điểm.

DĐ: 0936317441

Mail: dangthutrang1006@gmail.com