TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT - NHẬT

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng: 103, T2, Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
Email: 
vijard@utc.edu.vn

Giám đốc: PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên; Điện thoại: 0975474828; Email: phamkien2003@gmail.com

Phó giám đốc: TS. Đào Thanh Toản; Điện thoại: 0979379099; Email: daotoan@utc.edu.vn

Phó giám đốc: TS. Nguyễn Đình Thạo; Điện thoại: 0912880643; Email: dinhthao200277@yahoo.com

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

   Chức năng

·        Hợp tác với đối tác Nhật Bản để nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng, kỹ thuật giao thông, điện - điện tử, công nghệ thông tin, vận tải - kinh tế, cơ khí, môi trường, vật liệu mới và các lĩnh vực khác.

·        Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan.

·        Tham mưu cho Nhà Trường về định hướng hợp tác với các phía liên quan đến Nhật Bản.

·        Phối hợp với đối tác Nhật bản tham gia, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo nâng cao; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cấp chứng chỉ chuyên ngành.

·        Phối hợp với đối tác Nhật bản cung cấp các dịch vụ: Tư vấn về khoa học và chuyển giao công nghệ; thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.

·        Phối hợp với đối tác Nhật bản và các đối tác quốc tế khác phát triển, xây dựng và triển khai các dự án, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

·        Mọi hoạt động của Trung tâm theo đúng các chức năng và lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ theo quy chế của Đại học Giao thông Vận tải và các quy định của Nhà Nước.

1.2             Nhiệm vụ

1/ Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học:

- Kết hợp Việt Nam - Nhật Bản - Đối tác thứ ba, tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu nhằm tăng cường công bố quốc tế cho Trường ĐH GTVT về:

+ Các vấn đề phát sinh tại Việt Nam và thế giới;

+ Khoa học công nghệ mới liên quan đến đời sống, công nghiệp và GTVT;

+ Nghiên cứu về các vấn đề mới trong khoa học công nghệ và GTVT và các nghiên cứu theo định hướng ưu tiên của Trường ĐH GTVT.

- Phối hợp với các đối tác Nhật Bản và các nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm.

- Xúc tiến quan hệ quốc tế với các tổ chức khoa học, công nghiệp, xã hội của Nhật Bản và các nước có đầu tư nhiều trong GTVT nhằm tìm kiếm các nguồn lực hợp tác đầu tư về khoa học, công nghệ, dự án,..

2/ Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Phối hợp với đối tác Nhật Bản (có thể kết hợp với đối tác thứ ba) trong việc:

- Giới thiệu những kỹ thuật và công nghệ hiện đại của Nhật Bản;

- Hợp tác và xúc tiến việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ của Nhật Bản;

- Hợp tác và hỗ trợ để các đối tác của Việt Nam tiếp cận với công nghệ của Nhật Bản.

3/ Dịch vụ tư vấn cho các đối tác Nhật Bản

Hỗ trợ xúc tiến hợp tác, tìm hiểu thị trường, làm vai trò cầu nối giữa các đối tác Nhật Bản và Việt Nam.

4/ Đào tạo

Kết hợp với các đối tác Nhật Bản để:

- Mở và đào tạo các khóa ngắn hạn (có cấp chứng chỉ);

- Tổ chức thỉnh giảng, seminar trình bày bởi Giáo sư, học giả, chuyển gia Nhật Bản và quốc tế theo các môn học của Trường ĐH GTVT;

- Đào tạo kết hợp giới thiệu nguồn học bổng du học Nhật Bản;

- Tìm hiểu thông tin và xin các nguồn kinh phí (học bổng) từ các tổ chức chính phủ và tư nhân của Nhật Bản để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và học tập của Trường ĐH GTVT.

5/ Giới thiệu nguồn nhân lực

Đào tạo kết hợp giới thiệu việc làm trong các công ty Nhật bản tại Việt Nam, Nhật Bản, và các nước khác